OM FMS

Hopp. Samarbete. Framsteg.                                 

Finska Missionssällskapet arbetar långsiktigt för en rättvis och medmänsklig värld. Kyrkans budskap om hopp, tro och kärlek till nästan har varit utgångspunkten för vårt arbete i nästan 160 år. Vi verkar i 30 länder tillsammans med samarbetskyrkor och -organisationer.

Vi strävar efter positiv, hållbar förändring i utvecklingsländerna. Vi bygger en värld där alla kan göra sin röst hörd. Vi lever sida vid sida med lokalbefolkningen och verkar tillsammans med lokala samarbetspartner. Vi stöder lokalt kunnande.

Finska Missionssällskapet är en internationell aktör inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, utrikesministeriets partnerorganisation samt en av de största finländska organisationerna inom utvecklingssamarbetet.

Personalen utomlands

Personalen i Finland

Enheten för svensk service

Det här står vi för

Organisation

Tjänster