Tidningen Mission

Mission - senaste nytt från Finska Missionssällskapet

I Finska Missionssällskapets kundtidning möter du människor som kämpar för rättvisa, fred och mänskliga rättigheter. Du tar del av senaste nytt från våra samarbetskyrkor och får nya perspektiv på mission och internationell diakoni.

Tidningen Mission sänds gratis till alla som understöder Finska Missionssällskapets verksamhet. Tidningen postas till 4 000 hushåll i Svenskfinland samt till församlingarna i Borgå stift. Tidningens upplaga är cirka 4 700 exemplar.

Den 24-sidiga tidningen utkommer fyra gånger i året i fyrfärgstryck. Svenska sektionen vid Finska Missionssällskapet ansvarar för utgivningen.

Mission utkommer för 158:e året och är nästäldst bland alla svenskspråkiga tidsskrifter i Finland.

Beställ tidningen

Läs tidningen digitalt

Har du nyhetstips till redaktionen?

Vänligen kontakta redaktör Joanna Lindén-Montes, e-post: joanna.linden-montes@finskamissionssallskapet.fi eller redaktionssekreterare Britt-Helen Lindman, e-post: britt-helen.lindman@finskamissionssallskapet.fi

Välkommen med respons

Vi har förnyat tidningens grafiska profil från och med nummer 1/2016. Vi välkomnar respons på innehåll och utseende. Respons kan sändas till: joanna.linden-montes@finskamissionssallskapet.fi