Evenemang

16.9.2017: Hoppets torg kl. 11-15, Narinken, Helsingfors. Lopptorg, höstmarknad, program för hela familjen, musik, gäster från Tanzania. Intäkterna går till Finska Missionssällskapets arbete.

28.9.2017: Kvinnor i fredsarbete, föredrag kl. 18. Elli Flén berättar om sina erfarenheter av att arbeta för fred och hur kvinnors roll i fredsarbete kan se ut i praktiken. SFV, Tavastgatan 30 D 33-34, Åbo. Arr. Marthaförbundet och Åbolands Svenska Marthadistrikt tillsammans med Finska Missionssällskapet. Eftersom det finns ett begränsat antal platser får du gärna anmäla dig via e-post fms@finskamissionssallskapet.fi eller per telefon 040 1692 418.

30.9.2017: Lokala förmågor goes mission, Liljendal.

5-8.10.2017: Keswick-möten i Missionskyrkan, Observatoriegatan 18, Helsingfors.

21.10.2017: Global aktion: En värld full av plast. Brunch med tema plast och vårt ansvar för vår miljö. Kl. 10:30, Wredesalen, Observatoriegatan 18, Helsingfors.

4.11.2017: André Ravall håller praktisk missionsworkshop under Höstdagarna (HD) i Toijala. Arr. Förbundet Kristen Skolungdom (FKS). SE https://hostdagarna.fi/ för mera info.

29.11.2017: Global aktion: Kreativ verkstad. Kom med och tillaga saker till försäljning vid vår självständighetsbasar. Intäkterna går till Finska Missionssällskapets arbete.

7.12.2017: De vackraste julsångerna kl. 18, Missionskyrkan, Observatoriegatan 18, Helsingfors.

Församlingsbesök

 

16.9.2017: Mia Westerling medverkar med information om Utjämningskampanjen på Morotsmarknaden, kl 11-14, Åbo torg.

20.9.2017: "Hopp och tro i Nepal" med Mia Westerling, kl. 14 vid Mariagården, Liljendals pensionärer.

24.9.2017: Raseborgs prosteris missiondag i Pojo kyrka kl.12 högmässa med kyrklunch. Kl. 13.30 "Hopp och tro i Nepal" med Mia Westerling.

26.9.2017: Vad är hem? Att växa upp som missionärsbarn. Charlotte Steffansson besöker Tisdagsklubben kl. 13:30, Grankulla kyrkas övre sal. Grankulla svenska församling.

27.9.2017: "Hopp och tro i Nepal" med Mia Westerling, Café Orchidé, Aurelia, kl. 13. Åbo svenska församling.

1.10.2017: Andrey och Christina Heikkilä besöker bykyrkan Tabor i Box kl. 14. Sibbo svenska församling.

1.10.2017: Högmässa i Hammarland kyrka kl. 12. Maria Westerling predikar.

3.10.2017: Nepalkväll i Sunds församlingshem. "Hopp och tro i Nepal" med Mia Westerling.

5.10.2017: kl. 11:30 Lunchmässa med program efteråt i Mariehamns församlingshem. "Kristna aktörer i kamp mot våld mot kvinnor i Nepal" med Mia Westerling.

7-8.10.2017: Missionshelg med tema "Fri att tjäna" i Vasa svenska församling. Missionsafton lördag 7.10 kl 18–19:30 i Stora församlingssalen, Skolhusgatan 28, Vasa. Missionärerna Christina och Andrey Heikkilä berättar i ord och bild om missionsarbetet i Ryssland och Estland. Servering.
Högmässa med missionstema sö 8.10 kl 11 i Dragnäsbäcks kyrka. Martin Sandberg berättar i ord och bild om missionsarbetet i Ryssland.

9-15.10.2017: Mia Westerling besöker Korsholms svenska församling (se församlingens hemsida för programmet i sin helhet, www.korsholmssvenskaforsamling.fi)

18.10.2017: Lunch kl. 12, varefter Mia Westerling berättar om senaste nytt om missionsarbetet i Nepal. Ekenäsnejdens svenska församling.

23.10.2017: Missionsbingo i Ingå församlingshem kl. 14:30-19. Glimtar från arbetet i Nepal med Maria Westerling.

25.10.2017: Missionskväll i Myrbacka kyrka, S:t Martins kapell kl. 18. Mia Westerling talar under temat Hör mig! Om kvinnors delaktighet och möjligheter att påverka i Nepal. Vanda svenska församling.

29.10.2017: Mia Westerling talar vid missionslunch efter högmässa i Sibbo kyrka kl. 12. Tema: Kristna aktörer i kamp mot sociala orättvisor. Om påverkansarbete i Nepal. Sibbo svenska församling.

19.11.2017: Andrey och Christina Heikkilä besöker Nykarleby församling. Gudstjänst kl. 10, efteråt missionslunch med berättelser om missionen i Ryssland.